Tamburaške radionice – Kalendar aktivnosti

Tamburaške radionice
Tamburaške radionice namijenjene su učenju sviranja tradicionalnih tamburaških skladbi i u njih će biti uključeno najmanje 10 polaznika. Kroz tamburaške će radionice djeca i mladi učiti o povijesti zavičaja upoznavajući folklorne skladbe kao dio kulturne baštine zavičaja. Radionice doprinose razvoju glazbenih i ritmičkih vještina djece i mladih, kao i povećanju njihove socijalne uključenosti.
R.br. Tema radionice Datum Vrijeme
1 PJESME I PLESOVI LJUBEŠKOG KRAJA – JEDNA STARA MAJKA 28.06.2021. 09:00 – 11:00
2 PJESME I PLESOVI LJUBEŠKOG KRAJA – DORICA PASE 29.06.2021. 09:00 – 11:00
3 PJESME I PLESOVI LJUBEŠKOG KRAJA – JAGER HODI 30.06.2021. 09:00 – 11:00
4 PJESME I PLESOVI LJUBEŠKOG KRAJA – ŽENA MUŽA 01.07.2021. 09:00 – 11:00
5 PJESME I PLESOVI LJUBEŠKOG KRAJA – PUCKAŠ 05.07.2021. 09:00 – 11:00
6 PJESME I PLESOVI LJUBEŠKOG KRAJA – STARA ZAGORSKA POLKA 06.07.2021. 09:00 – 11:00
7 PJESME I PLESOVI HRVATSKOG  ZAGORJA – POD MOSTEC 07.07.2021. 09:00 – 11:00
8 PJESME I PLESOVI HRVATSKOG  ZAGORJA – POLEGALA TRAVA DETELA 08.07.2021. 09:00 – 11:00
9 PJESME I PLESOVI HRVATSKOG  ZAGORJA – ŠPIC POLKA 09.07.2021. 09:00 – 11:00
10 PJESME I PLESOVI HRVATSKOG  ZAGORJA – MACANOVA POLKA 12.07.2021. 09:00 – 11:00

R.br. Tema radionice Datum Vrijeme
1 PJESME I PLESOVI LJUBEŠKOG KRAJA – JEDNA STARA MAJKA 06.09.2021. 17:30 – 19:30
2 PJESME I PLESOVI LJUBEŠKOG KRAJA – DORICA PASE 07.09.2021. 17:30 – 19:30
3 PJESME I PLESOVI LJUBEŠKOG KRAJA – JAGER HODI 08.09.2021. 17:30 – 19:30
4 PJESME I PLESOVI LJUBEŠKOG KRAJA – ŽENA MUŽA 10.09.2021. 17:30 – 19:30
5 PJESME I PLESOVI LJUBEŠKOG KRAJA – PUCKAŠ 12.09.2021. 09:00 – 11:00
6 PJESME I PLESOVI LJUBEŠKOG KRAJA – STARA ZAGORSKA POLKA 14.09.2021. 17:30 – 19:30
7 PJESME I PLESOVI HRVATSKOG  ZAGORJA – POD MOSTEC 15.09.2021. 17:30 – 19:30
8 PJESME I PLESOVI HRVATSKOG  ZAGORJA – POLEGALA TRAVA DETELA 17.09.2021. 17:30 – 19:30
9 PJESME I PLESOVI HRVATSKOG  ZAGORJA – ŠPIC POLKA 19.09.2021. 09:00 – 11:00
10 PJESME I PLESOVI HRVATSKOG  ZAGORJA – MACANOVA POLKA 25.09.2021. 09:00 – 11:00

R.br. Tema radionice Datum Vrijeme
1 PJESME I PLESOVI LJUBEŠKOG KRAJA – JEDNA STARA MAJKA 21.02.2022. 09:00 – 11:00
2 PJESME I PLESOVI LJUBEŠKOG KRAJA – DORICA PASE 22.02.2022. 09:00 – 11:00
3 PJESME I PLESOVI LJUBEŠKOG KRAJA – JAGER HODI 23.02.2022. 09:00 – 11:00
4 PJESME I PLESOVI LJUBEŠKOG KRAJA – ŽENA MUŽA 24.02.2022. 09:00 – 11:00
5 PJESME I PLESOVI LJUBEŠKOG KRAJA – PUCKAŠ 25.02.2022. 09:00 – 11:00
6 PJESME I PLESOVI LJUBEŠKOG KRAJA – STARA ZAGORSKA POLKA 28.02.2022. 18:00 – 20:00
7 PJESME I PLESOVI HRVATSKOG  ZAGORJA – POD MOSTEC 01.03.2022. 18:00 – 20:00
8 PJESME I PLESOVI HRVATSKOG  ZAGORJA – POLEGALA TRAVA DETELA 02.03.2022. 18:00 – 20:00
9 PJESME I PLESOVI HRVATSKOG  ZAGORJA – ŠPIC POLKA 03.03.2022. 18:00 – 20:00
10 PJESME I PLESOVI HRVATSKOG  ZAGORJA – MACANOVA POLKA 04.03.2022. 18:00 – 20:00