Tamburaške radionice

Tamburaške radionice
Tamburaške radionice namijenjene su učenju sviranja tradicionalnih tamburaških skladbi i u njih će biti uključeno najmanje 10 polaznika. Kroz tamburaške će radionice djeca i mladi učiti o povijesti zavičaja upoznavajući folklorne skladbe kao dio kulturne baštine zavičaja. Radionice doprinose razvoju glazbenih i ritmičkih vještina djece i mladih, kao i povećanju njihove socijalne uključenosti.

Vrijeme radionice:

1. ciklus: 28.06.2021. – 12.07.2021.
2. ciklus: 06.09.2021. – 25.09.2021.
3. ciklus: 21.02.2022. – 04.03.2022.

Voditelj radionice: Robert Štorga

Program radionice: Tamburaške radionice uključuju deset tema koje obrađuju pjesme i plesove ljubeškog kraja i Hrvatskog zagorja. Polaznici će naučiti ili dodatno usavršiti sviranje sljedećih pjesama: Jedna stara majka, Dorica pase, Jager hodi, Žena muža, Puckaš, Stara zagorska polka, Pod mostec, Polegala trava detela, Špic polkaMacanova polka. 

Cjeloviti program možete preuzeti ovdje

Kako se prijaviti: Radionice su namijenjene osobama mlađim od 25 godina i otvorene za sve zainteresirane koji spadaju u tu dobnu skupinu. Ako želite sudjelovati na tamburaškim radionicama pošaljite mail na i dobit ćete pristupni link te sve potrebne daljnje informacije.