Započeo drugi ciklus Tamburaških radionica

Jučer je započeo drugi ciklus Tamburaških radionica koje će trajati sve do 17. rujna 2021. godine. Radionice se održavaju preko Zoom-a, u poslijepodnevnom terminu od 17:30 do 19:30 h. Kroz radionice će polaznici naučiti ili dodatno usavršiti sviranje sljedećih pjesama: Jedna stara majka, Dorica pase, Jager hodi, Žena muža, Puckaš, Stara zagorska polka, Pod mostec, Polegala trava detela, Špic polka i Macanova polka. 

Sadržaj objave isključiva je odgovornost KUD-a Ljuba voda.