Započeo drugi ciklus književnih radionica

U sklopu ESF projekta „Pjesmom i plesom protiv socijalne isključenosti“ 20. rujna je u Ljubešćici započeo drugi ciklus književnih online radionica. Voditeljica radionica će novu grupu djece osnovnoškolskog uzrasta upoznati s ljubeškim narodnim običajima, legendama i etnologijom. Kako su i što radili naši stari, što su učili u školi, koje su alate i predmete koristili u svakodnevnom životu te kako su slavili blagdane i praznike, samo su neke od zanimljivih tema koje će se obrađivati sve do 1. listopada 2021.
Sadražaj objave isključiva je odgovornost KUD-a Ljuba Voda.